NEWS & EVENTS
Career news

Career news

Do nhu cầu mở rộng và phát triển công ty với mục tiêu trở thành nhà cung cấp và sản xuất thiết bị hàng đầu trong nước, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc.

NEW PRODUCTS